GRUP CULTURAL VALENCIANISTE
PROMETEO (SEDAVI)

HISTORIA I ACTIVITATS

 

El G.C.V. PROMETEO va naixer el mes de febrer de 1998, fruit de la valenciania de 6 jovens de Sedavi (L´Horta Sur). Els objectius fundacionals d´este grup son la defensa i difusio de la Cultura Valenciana en totes les seues manifestacions. A lo llarc d´est any, i gracies a la serietat, tolerancia i calitat dels actes que hem anat desenrollant, la cifra de socis del grup ha creixcut fins als cinquanta i colaborem activament en diferents associacions i institucions locals per a enriquir la vida cultural del nostre poble. A mes, enguany i gracies a la presencia en el nostre grup de gent de pobles de la contornada, anem a realisar activitats en el poble de Benetusser.

 

Les activitats realisades en 1998 son les següents:

 

28 de març. Salo Noble de l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi. Presentacio del G.C.V. Prometeo, per a lo qual es va realisar una Taula Redona en el titul "El Nacionalisme i el Poder Valencià" en la que varen intervindre Toni Fontelles i Fontestad, membre de la RACV, autor de "La Flexio Verbal Valenciana", coautor de les Normes de la Llengua Valenciana i del Diccionari Valencià-Castellà, guanyador del Premi Excelentisim Ajuntament de Valencia per el llibre "Societat, Ciencia i Idioma Valencià"; Rafa Medina i Ferrandis, President d´Estudiants Valencianistes de la Politecnica en aquells moments i hui President de Jovens Nacionalistes d´UV i Jesualdo Masià Alamar, professor del Nivell Superior de Llengua Valenciana i vocal del Colectiu Jovenil d´Associacions Valencianistes.

 

Del 16 al 26 d´abril. Salo Noble de l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi. Exposicio "La Real Senyera (Retrospectiva historica)". Esta exposicio va ser possible gracies a Estudiants Valencianistes de la Politecnica, L´Esguerda (Rotova) i l´Associacio Cultural Vernissa (Gandia).

 

Dissabte 6 de juny. Salo Noble de l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi. Conferencia "Llengua i Consciencia Nacional: El Cas Valencià.", a carrec de Manolo Gimeno Juan, membre de la RACV, autor de "Lexic valencià proscrit a través dels classics", "Introduccio a la dialectologia. Els dialectes valencians", coautor de les Normes de la Llengua Valenciana i del Diccionari Valencià-Castellà.

 

Dissabte 5 de setembre. Salo Noble de l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi. Presentacio als mijos de comunicacio del Colectiu Jovenil d´Associacions Valencianistes i per la vesprada Taula Redona "Joventut i Societat Valenciana". A carrec de Josep Vicent Guinot, President del Colectiu Jovenil d´Associacions Valencianistes; Valor Romà, Vicepresident; Paco Tarazona, Secretari i Rafa Medina, vocal.

 

Dijous 10 de setembre. Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi. Conferencia "BLASCO IBAÑEZ ¿Valencianiste o antivalencianiste?". Per Felip Bens, escritor i editor. Guanyador del Premi de Lliteratura Ciutat de Valencia, 1994. Editor de la revista Lletraferit i l´editorial l´Oronella.

 

Dijous 17 de Setembre. Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi. Conferencia "LA PILOTA VALENCIANA", per Aureli Lopez i Muñoz, academic corresponent de la Real Academia de Cultura Valenciana i director del programa radiofonic "¡Cavallers, va de bo!" En la emisora radiofonica 97.7.

Estos dos actes varen ser l´aportacio que el nostre grup junt a l´Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi a les Festes de Sedavi.

 

Dissabte 31 d´octubre. Salo Noble de l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi. Taula Redona "El futur dels valencianistes". Per: Chimo Lanuza i Ortuño, Director del IVAJ, llicenciat en Filologia, Membre de la Seccio de Llengua de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Professor dels Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat. Coautor de les Normes Ortografiques i del Diccionari Valencià-Castellà de la RACV. Autor dels llibres Valencià ¿llengua o dialecte?, Oracio Causal, Lletania, Enkara, Premi Roïç de Corella; Manuel Gimeno Juan Membre de la Seccio de Llengua de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Professor dels Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat. Coautor de les Normes Ortografiques i del Diccionari Valencià-Castellà de la RACV, autor de "Lexic valencià proscrit a través dels classics", "Introduccio a la dialectologia" i Jesualdo Masià Alamar, professor del Nivell Superior de Llengua Valenciana i vocal del Colectiu Jovenil d´Associacions Valencianistes.

 

 

Dumenge 22 de Novembre. Carrer del mig de Sedavi. Partida de Pilota valenciana, modalitat GALOCHA. Est acte va ser la nostra colaboracio als actes que en honor de Sta. Cecilia organisa l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi.

 

Dijous 10 de Decembre. Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi. Conferencia "Dictamen Llingüistic del Consell Valencià de Cultura: Historia d´una farsa". Per Toni Fontelles i Fontestad. Llicenciat en Teoria de la Comunicacio, Diplomat en Magisteri i estudiant de l´ultim curs de Psicologia. Membre de la Seccio de Llengua de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Es Director dels Cursos de Llengua i Cultura de Lo Rat Penat. Coautor de les Normes Ortografiques i del Diccionari Valencià-Castellà de la RACV. Autor dels llibres La flexio verbal valenciana i Societat, Ciencia i Idioma Valencià. Colaborador habitual en la prensa valenciana, escriu freqüentment en Levante.

 

Dijous 17 de Decembre. Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi. Conferencia "Historia de la Valencia Migeval". Per Joan Costa i Catala. Llicenciat en Filosofia i Teologia. Fon director de les Escoles Professionals de Sant Josep de Valencia i del Sanatori de Fontilles. Autor dels llibres: Desperta ferro i el ferro que desperta. Colaborador en les edicions de Spill de Jaume Roig (1990) i Vita Christi de Sor Isabel de Villena (1992) elaborades per Mossen Josep Almiñana. Guanyador del Premi Jaume Roig (1995) pel seu llibre Els Salms de la Biblia de Paris i el Salteri de la Seu de Valencia i del Premi Excm. Ajuntament de Valencia per l´estudi de la Biblia Parva de Sant Pere Pascual.

 

 

Les activitats realisades en 1999 son les següents:

 

Dissabte 2 de giner. Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi. Concert d´Any Nou a carrec del Cor Popular de Lo Rat Penat. El Cor Popular de Lo Rat Penat el va fundar en octubre de 1980 Rosa Bartual Oliver, la seua presidenta i directora, en el lema "que els vells recorden i que els jovens deprenguen". La finalitat d´esta agrupacio, com queda clara en el lema, es treballar per la supervivencia i difusio de la canço popular valenciana, que patia un greu perill de desaparicio. El Cor està format per 40 persones de totes les edats per tal de poder interpretar en tota propietat les cançons del poble. El componen les següents seccions: cantants, rondalla (guitarres, bandurries, llaüts, guitarro), postices, panderetes. El Cor te un repertori de mes de 250 cançons. Este repertori està format unica i exclusivament per cançons populars de Castello, Valencia i Alacant. Les cançons les canten tal com les han cantades sempre en els nostres pobles, sense ninguna impostacio ni elaboracio academica. En les seues actuacions el Cor sempre va vestit en el trage tradicional valencià. En unes ocasions vist el ric trage del segle XVIII, i en unes atres, el del segle XIX. Ha gravat els següents CDs: "Cançons de Nadal", "Mosaic de cançons festives", "Cançons de llar i de treball", "Dos misses valencianes", "Corona lirica a la Mare de Deu dels Desamparats" i "Cançons patriotiques valencianes". Ha guanyat el Tercer Premi del Certamen Internacional d´Havaneres de Torrevieja, medalles dels Ajuntaments d´Argentan i Vannes (França) i Chaine de l´Ajuntament de Montreaux (Suissa). Han actuat per tota la nostra nacionalitat, per distints punts de l´Estat espanyol i en la Basilica de Sant Pere (Roma), teatre Wagneria de Bayreuth (Alemania), Paris, Libourne i Rennes (França) i en Figueira de Foz (Portugal). Si vols perteneixer ad este grup son necessaries dos condicions: voler molt a Valencia i no desafinar. Anima´t, el Cor ensaja els dilluns i dimecres a partir de les 20.00 hores en el Carrer Aparisi i Guijarro nº 10 de Valencia.
 

Agraïments:
 

A l´Agrupacio Musical Sta. Cecilia de Sedavi, per la seua disponibilitat a deixar-nos els seus salons per a realisar els nostres actes.

A l´Ateneu Cultural Recreatiu de Sedavi, per la seua colaboracio i ajuda en la realisacio dels nostres actes.

A les dones de l´associacio Amas de Casa Tyrius, als socis de Manos Unidas i Lucha contra el Cáncer per la seua ajuda a l´hora de difondre els nostres actes entre els seus components i per la presencia en les nostres activitats.

A l´Alcalde de Sedavi, per vindre als nostres actes sempre que li ha segut possible.

Als grups politics PSOE, PP i UV, i al Bloc de Progres Jaume I pel mateix motiu.

Al programa "La otra noche" de Sedavi Radio, i als seus responsables Salva Ferrandis, Ampar Pons, Enric i Josep Lluïs Blanch per la seua gentilea al convidar-nos al seu programa i per la difusio que han fet dels nostres actes. A Tomás Laguarda, director de "Veïnat", per publicar les activitats que realisem.

Al poble de Sedavi pel recolzament que ha donat a les nostres iniciatives i per fer possible que cada dia es complixca el conegut aforisme de Voltaire "Deteste lo que dius, pero defendre fins a la mort el teu dret a dir-ho".